Blog > Komentarze do wpisu

Władza wyceniła patriotyzm: 8 rb. na człowieka w roku

Autorka, Anastasja B., w artykule Władza wyceniła patriotyzm: 8 rb. na człowieka w roku, opublikowanym w pierwszych dniach maja na stronach internetowych Niezawisimoj Gaziety omawia problem wysokości nakładów na patriotyczne wychowanie społeczeństwa.

Władze rosyjskie, czytamy w publikacji, gotowe są wydać na wychowanie patriotyczne obywatela FR średnio 8 rb. rocznie, wynika tak  z badania przeprowadzonego przez naukowców z NIU Wyższej Szkoły Ekonomiki w Sankt - Petersburgu. W zależności od regionu wskaźnik ulega znaczącej zmianie, a zróżnicowanie sięga niekiedy nawet 700 razy, komunikuje WSzeE.

Badanie wykazało też, że przez patriotyzm w większości przypadków rozumie się zdania o militarystycznym charakterze.

Corocznie regiony przeciętnie wydają 873 mln. rb. (prawie 15 mln. dol.) na realizację programów patriotycznego wychowania obywateli, to jest 2,6 razy więcej niż finansowanie  programu federalnego. Takie właśnie wyniki prezentują naukowcy WSzE, po przeanalizowaniu 81 programów regionalnych.

Autorka artykułu precyzuje: - jeżeli jest mowa o poziomie federalnym, to teraz w kraju realizowany jest czwarty z kolei program wychowania patriotycznego obywateli, obejmujący okres 2016 - 2020. W programie federalnym przeciętna roczna wartość finansowania z budżetu wynosi w Federacji Rosyjskiej około 315 mln. rb. (3,4 mln. dol.). Przewidziano także finansowanie ze źródeł poza budżetowych o przeciętnej rocznej wielkości 18 mln. rb.

Z przytoczonych danych wynika, podkreśla autorka, że władze na wszystkich szczeblach, gotowe są teraz wydać na patriotyczne wychowanie obywatela średnio po 8 rb. (0,14 dol.) na każdego mieszkańca w roku. Jednak w zależności od regionu wskaźnik ulega poważnym zmianom.

W przypadku programów regionalnych przeciętny roczny budżet, według danych WSzE, kształtował się w przedziale od 200 mln. rb. (3,4 tys.) dol. (Karczewo - Czerkiesja) do 230 mln. rb. (3,9 mln. dol.) (obwód tiumeński). Nawet uwzględniając poprawkę na ludność regionu można zaobserwować znaczną różnicę wariantów: od 0,23 rb. (obwód niżnogorodzki) do 160 rb. (obwód tiumeński) na jednego mieszkańca w roku, informują badacze. Tym sposobem różnica między minimalną a maksymalną sumą wydzielonych środków wynosi, jak już ukazano, prawie 700 razy. Z przeprowadzonego badania wynika również, iż w niektórych regionach finansowanie wychowania patriotycznego obywateli jest porównywalne do wydatków na wsparcie małego i średniego biznesu, czy też na walkę z następstwami zdarzeń nadzwyczajnych.

Ponadto, badania ukazują słabe punkty przeanalizowanych programów. W szczególności w programie federalnym, gdzie brak jest zrozumiałych wskaźników i jednolitych metodyk ich obliczenia, co prowadzi do znacznych komplikacji w ocenie zarówno ich treści, jak i ekonomicznej efektywności.

Autorka artykułu zaznacza, iż niektóre wskaźniki celowe mogą budzić wątpliwości skrupulatnego czytelnika. Na przykład: - udział informowanych o przedsięwzięciach programu obywateli FR w ogólnej liczbie obywateli FR powinien zwiększyć się z 100% w 2016 r. do 300% w 2020 r. Jak rzeczywiście traktować takie wskaźniki - to problem. I oto dzieje się tak, że już teraz informowany jest każdy obywatel FR, a za kilka lat informowanych będzie trzy razy więcej.

Cytowani przez autorkę naukowcy, zauważają - oczekiwano, że programy lokalne będą adoptować treść programu federalnego z uwzględnieniem geograficznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej specyfiki regionów. Jednak w przypadku programów wychowania patriotycznego w większości przypadków prowadzi to banalnego powtarzania napisanych z patosem sformułowań. W programach regionalnych jest natomiast mnóstwo literówek, niedokładności w treści i wskaźnikach oraz luźnych interpretacji.

Badanie ujawniło też jedną z wyróżniających się cech szczególnych programów regionalnych: - występuje tendencja identyfikacji wychowania patriotycznego i patriotyczno - obronnego, a niekiedy po prostu utożsamia z przysposobieniem wojskowym. Lista zadań priorytetowych jest we wszystkich regionach praktycznie identyczna i związana z umocnieniem postaw patriotyczno - obronnych młodzieży oraz wzrostem jakości przysposobienia wojskowego do służby w siłach zbrojnych, zaznacza się w badaniu. 78% analizowanych programów zawiera treści o militarnym charakterze, gwarantujące poprawę jakości przygotowania obronnego obywateli i rozwijające poczucie odpowiedzialności za wywiązywanie się z obowiązków konstytucyjnych (służba w siłach zbrojnych FR) oraz podniesienie prestiżu służby w organach siłowych jako całości.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sobota, 13 maja 2017, jjpk

Polecane wpisy