Blog > Komentarze do wpisu

Dla ludzi każde pieniądze są dobre

Portal Kommersant zamieścił informację z obrad Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (PMFE), w której autorka publikacji Anastazja M. wyeksponowała wystąpienie wicepremier Olgi Gołodiec poświęcone problemowi niewystarczających wydatków z budżetu państwa na cele społeczne.

Wicepremier Olga Gołodiec, czytamy w artykule, podczas Forum zaproponowała idę jeszcze jednej zasady budżetowej: - socjalnej. Według niej, w perspektywie władze FR powinny przyjąć na stałe określony poziom wydatków socjalnych. Zdaniem wicepremier, teraz wydaje się na finansowanie edukacji i ochronę zdrowie o 3% PKB mniej niż to jest nieodzowne. W przyszłości, zgodził się drugi wicepremier Arkadij Dworkowicz, wydatki na cele społeczne mogą zacząć rosnąć, ale nie wcześniej od zakończenia cyklu inwestycyjnego na obronę w 2020 r.

Autorka publikacji przytacza następnie szczegółową wypowiedź wicepremier Olgi Gołodiec, która podkreśliła, iż nieodzownym jest zablokowanie minimalnego poziomu wydatków państwa na sferę socjalną, jak i procentowego udziału w PKB. W perspektywie niezbędna jest dyskusja ma temat socjalnej zasady budżetowej. Powinniśmy obronić wydatki socjalne na edukację, ochronę zdrowia i te, od których zależy rozwój kapitału ludzkiego, wyjaśniła pani Gołodiec. W przeciwnym przypadku, według jej wypowiedzi, działy te ryzykują niedofinansowanie przez długie lata. Zdaniem wicepremier, na edukację wydaje się obecnie około 3,6% PKB, a nam często brakuje środków rzędu 1,5%. Występuje realny deficyt, ponieważ trzeba stworzyć infrastrukturę odpowiadającą wyzwaniom czasów. Konieczne są także środki na płace dla pedagogów, na podniesienie ich kwalifikacji. Brakuje również 1,5% dla systemu ochrony zdrowia, dodała Olga Gołodiec.

Szef Rady CSR Aleksiej Kudrin w swoim programie sam proponujący zwiększenie wydatków na kapitał ludzki, skomentował inicjatywę następująco:  - na razie takiego prawnego targetowania  może i wprowadzać nie warto, ale można tego dokonać, gdzieś tam, w zasadach polityki rządu - i w perspektywie dążymy do tego. Zauważył, że ten zamysł wymaga nieuchronnie podniesienia podatków. A to zawsze bardzo złożony wybór. Po czym A. Kudrin przypomniał, że CSR proponuje zwiększyć wydatki na sferę socjalną, w tym na oświatę o 0,8% PKB i o 0,7% PKB na ochronę zdrowia. Nawet te moje propozycje, dodał, na razie spotkały się ze sceptycyzmem bloku finansowo - gospodarczego. Przypomnijmy, pisze następnie autorka publikacji, iż wcześniej CSR przedstawił prezydentowi W. Putinowi swoją strategii rozwoju Rosji w latach 2018 - 2024. Propozycje ekspertów obejmowały także zwiększenie zasady budżetowej i wzrost wydatków na działy społeczne budżetu, co wywołało krytykę resortu finansów.

Dalej autorka przytacza wypowiedź  wicepremiera FR Arkadija Dworkowicza, który stwierdził, że władze mogą w przyszłości zwiększyć inwestycje w kapitał ludzki i infrastrukturę, ale nie wcześniej niż zakończą kończą cykl wydatków na wielką skalę w program uzbrojenia. Stopniowo wykonujemy realizację państwowego programu zbrojeń. Program służy nie tylko bezpieczeństwu państwa, ale i rozwojowi całej gospodarki - stworzone nowe technologie systematycznie wykorzystywane są w gospodarce narodowej. Musimy inwestować w ten program do 2020 r., zwiększając inwestycje w człowieka i infrastrukturę, powiedział.

Autorka publikacji, w zakończeniu zaznacza, że teraz wydatki łączne na sektor obronny i bezpieczeństwo narodowe wynoszą 6,6% PKB, a to w przybliżeniu mniej więcej tyle, ile przeznacza się na finansowanie i programy sfery socjalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


piątek, 09 czerwca 2017, jjpk

Polecane wpisy