Blog > Komentarze do wpisu

Zachodni Okręg Wojskowy SZ FR. Dane encyklopedyczne, cz. I.

Materiał opracowano na podstawie rosyjskiej wersji Wikipedii oraz publikacji zawartych w ogólnie dostępnych portalach internetowych.

Zachodni Okręg Wojskowy - jednostka wojskowo - administracyjna sił zbrojnych Rosji rozmieszczona na północnym zachodzie kraju. Jego przeznaczeniem jest obrona zachodniej części Rosji. Sztab okręgu stacjonuje w Sankt - Petersburgu.

Powstał na mocy dekretu prezydenta FR z 20 września 2010 r. ZOW utworzono w ramach reformy wojskowej lat 2008 - 2010 na bazie dwóch okręgów wojskowych moskiewskiego i leningradzkiego. Początkowo w skład okręgu wchodziły także Floty Północna i Bałtycka oraz leningradzkie dowództwo WWS i PWO.

Obecnie wojska i siły okręgu są rozlokowane na terytorium trzech okręgów federalnych i kilkudziesięciu subiektów. ZOW był pierwszym okręgiem sformowanym w nowym systemie wojskowo - administracyjnego podziału Federacji Rosyjskiej.

Dowódcy wojsk ZWO podporządkowane są wszystkie rozlokowane na terytorium okręgu formacje rodzajów wojsk i służb sił zbrojnych z wyłączeniem Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego i Sił Powietrzno - Kosmicznych Rosji. Ponadto operacyjnie podporządkowane są formacje wojskowe Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej, Służby Granicznej, FSB, jednostki MczS oraz innych ministerstw i resortów Federacji Rosyjskiej, wykonujących zadania na terytorium okręgu. W grudniu 2014 r. wydzielono Flotę Północną ze składu ZOW w związku z utworzeniem na jej bazie Zjednoczonego Dowództwa Strategicznego Północ.

W związku ze wzrostem obecności NATO w Europie Wschodniej, sytuacją na Ukrainie i działalnością międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych, w 2016 r. w składzie ZWO ponownie rozwinięto sztab 1. Armii Pancernej Gwardii. Rozpoczęto formowanie 144. Wileńskiej Dywizji Zmechanizowanej ze sztabem w Jelnii, 10. Uralsko - Lwowskiej Dywizji Pancernej Gwardii ze sztabem w Boguczarze, 3. Wiślańskiej Dywizji Zmechanizowanej (sztab w rejonie miejscowości Wałujki).

10 listopada 2015 r., dekretem prezydenta FR na stanowisko dowódcy Zachodniego Okręgu wojskowego został wyznaczony generał armii Andriej Kartapołow.

Gen. armii Andriej Kartapołow urodził się 9 listopada 1963 r. w Wejmarze (b. NRD).

Ukończył Moskiewską Wyższą Oficerską Szkołę Dowódców (1985 r.), Akademię Wojskową im. Frunze (1993 r.), Akademię Wojskową Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR (2007 r.).

Przeszedł drogę służbową od dowódcy plutonu do dowódcy dywizji w Zachodniej Grupie Wojsk Radzieckich w Niemczech i Dalekowschodnim Okręgu Wojskowym.

W latach:

- 2007 - 2008 - zastępca dowódcy armii w Syberyjskim Okręgu Wojskowym,

- 2008 - 2009 - szef sztabu 22 Armii Gwardii w Moskiewskim Okręgu Wojskowym,

- 2009 - 2010 - szef zarządu w Głównym Zarządzie Operacyjnym sztabu Generalnego,

- od maja 2010 - do stycznia 2012 - dowódca 58 Armii w Południowym Okręgu Wojskowym,

- 2012 - 2013 - zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego,

- od lutego 2013 do lipca 2014  - szef sztabu Zachodniego Okręgu Wojskowego,

- od sierpnia 2014 do listopada 2015 - szef Głównego Zarządu Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu Generalnego,

- 13 grudnia 2012 r. awansowany do stopnia generała lejtnanta,

- 11 lipca 2015 r. awansowany do stopnia generała armii.

Odznaczony m.in.:

- Orderem Za Zasługi dla Ojczyzny IV klasy z mieczami,

- Orderem Męstwa,

- Orderem Za Zasługi dla Wojska.

Od 19 grudnia 2016 r. - dowódca zgrupowania wojsk rosyjskich w Syrii. Czasowo pełniącym obowiązki dowódcy okręgu wyznaczono pierwszego zastępcę dowódcy, szefa sztabu ZWO - generała lejtnanta Wiktora Astanowa.

Skład, liczebność i organizacja wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Wojska lądowe, powietrzno - desantowe, nadbrzeżne.

Związki taktyczne i jednostki bezpośrednio podporządkowane okręgowi.

-  1. Siemionowski Samodzielny Pułk Zmechanizowany (Moskwa),

- 154. Preobrażeński Samodzielny Pułk Ochrony i Regulacji Ruchu (Moskwa),

- 79. Nowozybkowska Brygada Artylerii Rakietowej Gwardii  (Twer),

- 202. Samodzielna Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (Naro-Fominsk),

- 45. Berlińska Brygada Inżynieryjno - Saperska Gwardii (Murom),

- 90. Samodzielny Batalion Specjalny Poszukiwań (Mga),

- 1. Brzesko - Berlińska Samodzielna Zmotoryzowana Brygada Inżynieryjna Gwardii (Murom),

- 28. Brygada Pontonowo - Mostowa (Murom),

- 16. Samodzielna Brygada Walki Elektronicznej (Żukowa),

- 27. Samodzielna Brygada Obrony Przed Bronią Jądrową, Chemiczną i Biologiczną (Kursk),

- 29. Warszawska Samodzielna Brygada Kolejowa (Smoleńsk),

- 34. Samodzielna Brygada Kolejowa (Riazań),

- 38. Samodzielna Brygada Kolejowa (Jarosław),

- 1. Sewastopolska Brygada Dowodzenia (Sertołowo),

- 132. Konstancka Brygada Łączności (terytorialna) (Agałatowo),

- Grupa Operacyjna Wojsk Rosyjskich w Naddniestrzu regionie Republiki Mołdowa,

- 45. Brygada Artylerii Dużej Mocy (Tambow),

- 7043. Baza Składowania i Remontu Uzbrojenia i Sprzętu (Tambow - 34),

- 15. Samodzielna Brygada Walki Elektronicznej (Tambow),

- 1084. Centrum Szkolenia i Bojowego Wykorzystania Wojsk Walki Radioelektronicznej (Tambow),

- 100. Samodzielny Pułk Zabezpieczenia (Ałabino),

- Centrum Szkolenia Dowodzeniem (Sertołowo),

- 467. Moskiewsko - Tatarskie  Okręgowe Centrum Szkolenia Młodszych Specjalistów Wojsk Pancernych Gwardii (Kowrow),

- 210. Kowelskie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych Gwardii (Kostowo).

 1. Armia Pancerna Gwardii (Odincowo).

- 2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii (Kalininiec),

- 4. Kantemirowska Dywizja Pancerna Gwardii (Naro - Fominsk),

- 27. Sewastopolska Samodzielna Brygada Zmechanizowana Gwardii (Mosrentgen),

- 6. Samodzielna Brygada Pancerna (Mulino),

- 96. Brygada Rozpoznania (Niżnyj Nowgorod),

- 288. Warszawsko - Brandenburska Brygada Artylerii (Mulino),

- 112. Noworosyjska Brygada Rakiet Gwardii (Szuja)

- 20. Samodzielny Pułk Obrony Przed Bronią  Jądrową, Chemiczną i Bakteriologiczną (Centralnyj).

6. Armia Ogólnowojskowa (Sankt - Petersburg).

- 138. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Gwardii (Kamionka),

- 25. Sewastopolska Samodzielna Brygada Zmechanizowana Gwardii (Psków),

- 216. Baza Składowania i Remontu Sprzętu Wojskowego (Pietrozawodzk),

- 9. Kielecko - Berlińska Brygada Artylerii Gwardii (Ługa),

- 268. Brygada Artylerii Gwardii (Puszkin),

- 7014. Baza Składowania i Remontu Sprzętu Wojskowego (Ługa)

- 5. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (Łomonosow),

- 95. Leningradzka Samodzielna Brygada Dowodzenia (Gorełowo),

- 26. Niemeńska Brygada Rakiet (Ługa),

- 51. Samodzielna Brygada Zabezpieczenia Materiałowo - Technicznego (Sankt - Petersburg),

- 6. Samodzielny Pułk Obrony Przed Bronią Jądrową, Chemiczną i Biologiczną (Sapiernoje),

- 30. Pułk Inżynieryjno - Saperski (Wsiwołżsk).

20. Armia Ogólnowojskowa Gwardii (Woroneż).

- 3. Wiślańska Dywizja Zmechanizowana (Boguczar),

- 144. Wileńska Dywizja Zmechanizowana (Jelnia),

- 10. Uralsko - Lwowska Dywizja Pancerna (Boguczar),

- 448. Brygada Rakiet (Kursk),

- 9. Lwowsko - Berlińska Brygada Dowodzenia Gwardii (Mulino),

- 99. Baza Składowania i Remontu Sprzętu Wojskowego (Twer),

- 53. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (Kursk),

- 49. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (Krasnyj Bor),

- 7015. Baza Składowania i Remontu Sprzętu Wojskowego (Mulino),

- 69. Samodzielna Brygada Zabezpieczenia Materiałowo - Technicznego (Mulino).

Wojska Powietrzno - Desantowe.

- 45. Samodzielna Brygada Przeznaczenia Specjalnego Gwardii (Kubinka),

- 76. Czernichowska Dywizja Desantowo - Szturmowa Gwardii (Psków),

- 98. Świrska Dywizja Powietrzno - Desantowa Gwardii (Iwanowo),

- 106. Tulska Dywizja Powietrzno - Desantowa Gwardii (Tuła),

 - 39. Samodzielna Brygada Łączności Gwardii (Miedwieżi Oziera),

Związki taktyczne i jednostki rozpoznania.

-322. Centrum Specjalnego Przeznaczenia (Słonecznogorsk),

         - Oddział Specjalnego Przeznaczenia (Słonecznogorsk),

         - Oddział Specjalnego Przeznaczenia (Kubinka),

- 2. Samodzielna Brygada Specjalnego Przeznaczenia (Czercha),

- 16. Samodzielna Brygada Specjalnego Przeznaczenia (Tambow),

- 146. Samodzielna Brygada Radiotechniczna Specjalnego Przeznaczenia (Bugry),

- 82. Warszawska Brygada Radiotechniczna Specjalnego Przeznaczenia (Wiaźma).


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


poniedziałek, 05 czerwca 2017, jjpk

Polecane wpisy