Blog > Komentarze do wpisu

MAKS-2017: Rosja w rankingu największych eksporterów myśliwców wielozadaniowych (2013-2020).

Pod koniec drugiej dekady lipca, w przeddzień otwarcia XIII Międzynarodowego Salonu Lotniczo - Kosmicznego MAKS-2017, portal CAMTO opublikował materiał statystyczny, ukazujący miejsce Rosji w rankingu największych światowych eksporterów nowych myśliwców wielozadaniowych w latach 2013-2016 wraz z prognozą na lata 2017-2020.

W obecnym czteroletnim okresie (2017-2020) wielkość sprzedaży nowych myśliwców wielozadaniowych może wynieść 890 jednostek  o wartości 114 mld. dol. w przypadku wykonania planów dostaw według bieżących kontraktów, ujawnionych zamierzeń i prowadzonych przetargów.

W minionym czteroletnim okresie (2013-2016) było dostarczone na eksport albo wyprodukowane na licencji 325 nowych myśliwców na sumę 25,2 mld. dol. Ogółem w latach 2013-2016 wyeksportowano 411 myśliwców na sumę 25,7 mld. dol. Przy czym, wielkość sprzedaży nowych samolotów wynosiła 79,08% ich ogólnej liczby lub wartości ogólnoświatowych dostaw.

W rankingu kraje dostawcy uszeregowane są według ilości wykonanych i planowanych dostaw w latach 2013-2020.

Pierwsze miejsce, według parametru ilościowego, w okresie 2013-2020 zajmują Stany Zjednoczone (452 myśliwców o wartości 65,3 mld. dol.). Według parametru wartościowego USA także są na pierwszej pozycji z ogromną przewagą nad pozostałymi konkurentami. 

W latach 2013-2016 dostarczyły na eksport 87 samolotów o wartości 9,5 mld. dol., w okresie 2017-2020 prognozowane wielkości dostaw, aktualnie, ocenia się na 365 nowych maszyn o wartości 55,8 mld. dol.

Stany Zjednoczone posiadają duży pakiet zamówień tak w okresie 2017-2020, jak i po 2020 roku i to bez uwzględnienia tego, że mają dużą szansę na zwycięstwo w szeregu dużych międzynarodowych przetargach.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Rosja (347 maszyn o wartości 22,2 mld. dol.). W pierwszym czteroletnim okresie (2013-2016) na eksport dostarczono 131 samolotów o wartości 6,3 mld. dol. W drugim okresie (2017-2020) bieżący pakiet zamówień i ujawnionych zamierzeń bezpośrednich dostaw, rozmowy odnośnie których są kontynuowane, wynosi 216 jednostek o wartości 15,9 mld. dol.

Odnośnie przewagi USA nad FR, to w dalszym ciągu będzie ona wzrastać, o ile w 2017 r. i następnych rokrocznie będzie wzrastać liczba F-35 dostarczanych na eksport zgodnie z już podpisanymi umowami. Ponadto USA mają dużą szansę na zawarcie kontraktów na dostawę F-35 jeszcze z szeregiem krajów. Tym nie mniej, w ostatnich dwóch latach lawinowo pojawiają się informacje o zamiarach zakupu samolotów rosyjskich przez wiele krajów, które wcześniej nabywały wyłącznie myśliwce produkcji zachodniej, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, co może nieco zniwelować utrzymującą się tendencję pozostawania w tyle za USA.

Trzecie miejsce w okresie 2013-2020, według parametru ilościowego, w zasadzie, z tytułu dostaw Pakistanowi myśliwców JF-17 Thunder, zajmują Chiny (135 maszyn o wartości 3,7 mld. dol.). W pierwszym czteroletnim okresie (2013-2016) na eksport dostarczono 55 samolotów o wartości 1,4 mld. dol. W drugim okresie (2017-2020), wielkość dostaw, w tym Mianmie, wynosi nie mniej niż 80 jednostek o wartości 2,3 mld. dol.

Czwarte miejsce z pierwszymi zamówieniami na eksport myśliwców Rafael do Egiptu, Kataru i Indii zajmuje Francja (78 maszyn o wartości 21,3 mld. dol.).

W pierwszym czteroletnim okresie (2013-2016) na eksport (do Egiptu) dostarczono 6 nowych samolotów o wartości 1,6 mld. dol. W drugim okresie (2017-2020) bieżący pakiet zamówień i zamierzonych zakupów bezpośrednich dostaw, rozmowy w sprawie których są prowadzone wynosi 72 jednostki o wartości 19,7 mld. dol.

Dalsze perspektywy eksportowe myśliwca Rafael firma Dassault Aviation wiąże przede wszystkim z rejonem Bliskiego Wschodu.

Piąte miejsce w okresie lat 2013-2020 w rankingu, według parametru ilościowego, zajmuje Wielka Brytania (60 myśliwców o wartości 10,7 mld. dol.). W latach 2013-2016 Wielka Brytania prowadziła dostawy myśliwców EF-2000 Tajfun do Arabii Saudyjskiej. Ogółem w tym okresie dostarczano 40 samolotów o wartości 6,3 mld. dol. W drugim czteroletnim okresie (2017-2020) podstawowe dostawy będą zapewnione produkcją myśliwca EF-2000 Tajfun dla Arabii Saudyjskiej i Omanu. Ogółem  w tym czasie planuje się dostarczyć 20 maszyn o wartości 4,5 mld. dol.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują Szwecja, Włochy i Pakistan.

W uzupełnieniach dotyczących rankingu czytamy: - prognoza na okres 2017-2020 w dużym stopniu ma charakter szacunkowy, gdyż policzyć rokroczne dostawy zawarte w kontraktach, które są tylko planowane jest niemożliwością.

W odniesieniu do Rosji dotyczy to na przykład ZEA i Indonezji ( jeszcze nie podpisano kontraktu na 8 Su-35, a już minister obrony oświadczył o pozyskaniu środków na zakup dalszych samolotów). W obliczeniach, na podstawie oficjalnych oświadczeń, przede wszystkim, prezydenta  kraju, ujęta jest Wenezuela, chociaż wiarygodność podpisanego kontraktu z Caracas jest niewielka z racji braku stabilizacji w tym kraju.

Odnoście podpisania przez Rosję kontraktu z Bangladeszem na SU-30SM to w obecnej chwili oficjalnych potwierdzeń z obu stron nie ma, a niedawno pojawiła się informacja o możliwym zakupie przez ten kraj samolotów chińskich.

Kontrakt z Syrią na dostawę MiG29/M2 pozostaje w bazie CAMTO jako nie wykonany, jednak mimo wszystko może być zrealizowany. Reasumując, można skonstatować, że w obliczeniach uwzględniono wszystkie znane w chwili obecnej możliwe dostawy nowych rosyjskich myśliwców Su i MiG w bieżącym okresie czteroletnim.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sobota, 29 lipca 2017, jjpk

Polecane wpisy