Blog > Komentarze do wpisu

Zaognienie na zachodnim kierunku strategicznym.

Władimir G. w dodatku poświęconym rosyjskim siłom zbrojnym Niezawisimoj Gaziety dzieli się swoimi spostrzeżeniami z  obchodów 74. rocznicy powstania 20. Armii Ogólnowojskowej Gwardii.

W artykule czytamy: - 1 lipca w Woroneżu, gdzie jest rozlokowany sztab 20. Armii Ogólnowojskowej Gwardii  Zachodniego Okręgu Wojskowego, uroczyście obchodzono 74. rocznicę formowania związku operacyjnego.

dalej autor dość ogólnikowo przedstawia organizację i wyposażenie armii. Teraz armia liczy 16 dywizji, brygad i pułków oraz ponad 20 batalionów dowodzenia, zabezpieczenia i obsługi. Na uzbrojeniu związków taktycznych i jednostek są czołgi T-72B3, transportery opancerzone BTR-82A, systemy artyleryjskie Msta-S, wyrzutnie rakietowe Grad i Tornado-G, systemy rozpoznania, dowodzenia i łączności Strielec. Jak zakomunikowało ministerstwo obrony do armii dostarcza się co miesiąc ponad 200 jednostek nowego uzbrojenia, techniki wojskowej i specjalnej.

W związkach taktycznych i jednostkach wojskowych ZWO 15 pododdziałów posiada status uderzeniowych, a trzy z nich reprezentują 20. armię. W swej istocie są to nie tylko pododdziały wzorcowe pod względem ukompletowania i wyposażenia w nowoczesne środki walki, ale i mające najlepsze wskaźniki wyszkolenia stanu osobowego, powiedział, cytowany, dowódca armii gen. mjr Aleksandr Pirrjazew.

Inna armia przykrycia, zaznacza publicysta, i być nie powinna. Obwód woroneski graniczy na południowym zachodzie z Ukrainą, dlatego nic w tym dziwnego, że trzy brygady rakietowe, dwie dywizje zmechanizowane i jedna pancerna są rozlokowane w rejonie operacyjnego przykrycia granicy państwowej w obwodzie woroneskim. Umacnianie zachodnich granic jest absolutnie nieodzownym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa FR, szczególnie po militarystycznych oświadczeniach szeregu oficjalnych osobistości Ukrainy, marzących o powrocie ziem obwodów - kurskiego, briańskiego, woroneskiego, rostowskiego i Kraju Krasnodarskiego.

Do końca roku, podkreśla w zakończeniu artykułu autor, w ZWO będzie sformowane 20 związków taktycznych i jednostek wojskowych. Ponad 30 batalionowych i kompanijnych grup taktycznych, które będą ukompletowane stanem osobowym i wyposażone w nieodzowne środki materiałowe, znajdujące się w gotowości do natychmiastowego wykorzystania w boju. W związku z tym dobra rada dla sąsiadów: nie testujcie cierpliwości żołnierza rosyjskiego, ostrzega Władimir G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sobota, 15 lipca 2017, jjpk

Polecane wpisy