Blog > Komentarze do wpisu

Chińska rewolucja łupkowa zagraża Sile Syberii.

W Chinach ogłoszono, czytamy w artykule Anatolija K., zamieszczonym  w portalu Niezawisimoj Gaziety, że CHRL wyszła na trzecie miejsce, po USA i Kanadzie, w wydobyciu gazu łupkowego. Ponadto, jak komunikują oficjalne media ChRL w kraju znajduje się największe pole gazu łupkowego poza Ameryką Północną. Eksperci uważają, że uwzględniając określone trudności w wydobyciu gazu z łupków, takie zasoby dają Pekinowi istotną przewagę w współpracy z Rosją w realizacji projektu Siła Syberii. Negocjacyjna przewaga Moskwy w takich problemach jak cena na gaz  i budowa drugiej gałęzi Siły Syberii, będzie osłabiona, sygnalizują pytani przez Gazietę analitycy.

Wydobywając, czytamy w publikacji, w 2016 r. 7,9 mld m3 gazu łupkowego, Chiny wyszły na trzecie miejsce w świecie po USA i Kanadzie. Odpowiedzialni pracownicy chińskiego ministerstwa zasobów naturalnych poinformowali także, iż w końcu tego roku oczekiwana jest przebudowa mocy produkcyjnych, co pozwoli wydobywać 10 mld m3 gazu w roku. Ogólna wielkość rozpoznanych zasobów gazu łupkowego kraju oceniana jest na 764,3 m3, a to czyni Chiny krajem o największych zasobach poza granicami Ameryki Północnej. Chińskie media nazywają to rewolucją łupkową.

Autor publikacji akcentuje: - nowo powstała sytuacja nie może być obojętna dla rosyjskiego Gazpromu, który już prawie trzy lata ciągnie magistralę Siła Syberii w stronę Chin. Do końca 2017 r. planuję się zakończyć połowę 2200 km. pierwszego odcinka gazociągu. Kontrakt między Gazpromem i chińską CNPC został podpisany 21 maja 2014 r. w obecności prezydentów obu krajów. Szef Gazpromu Aleksiej Miller oświadczył wówczas, że proponowane są coroczne dostawy wielkości 38 mld m3 w ciągu 30 lat, a ogólna wartość kontraktu wyniesie 400 mld dol. Miller odmówił ukazania innych szczegółów np. ceny gazu, zasłaniając się tajemnicą handlową. Cena nieznana jest i obecnie.

Gazieta przytacza następnie opinię analityka Sberbank CIB Anatolija Niestierowa, który zaznacza, że wzrost wydobycia własnego gazu łupkowego - to jeszcze jeden czynnik umacniający pozycję negocjacyjną Chin, i odpowiednio osłabiający rosyjską.

Potencjalnie Sile Syberii zagrażają różne projekty konkurencyjne: - wzrost wydobycia gazu zwykłego, metanu węglowego, plany w zakresie opanowania hydratów gazowych, gdzie Chiny wraz z Japonią są liderami, i oczywiście, wydobycie gazu łupkowego - powiedział Niestierow. Ponadto wzrastają zakupy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA, tego produktu dostarcza również Katar, oczekuje się także dużych dostaw LNG z Australii.

Dla Rosji ogólny kontekst nie jest zbyt korzystny. Chińczykom sprzyja i koniunktura cenowa. Jeżeli w momencie podpisania umowy o rozpoczęciu budowy Siły Syberii cena gazu w Regionie Azji i Pacyfiku wg danych wicedyrektora Instytutu problemów Ropy Naftowej i Gazu RAN wynosiła 600 dol. za 1000 m3, to teraz spadła ponad dwukrotnie do 270 dol.

Według przytoczonych przez autora informacji, zawartych w oficjalnym portalu Gazpromu, w 2016 r. zapotrzebowanie na gaz ziemny w ChRL wynosiło 205,8 mld m3, a wydobycie - 137,1 mld m3. Jednak gaz na razie nie odgrywa głównej roli w energetyce Państwa Środka. największy udział w bilansie energetycznym ma węgiel - 62%, następnie ropa naftowa - 19%, odnawialne źródła energii - 13%, gaz ziemny - 6%. W planie Rady Państwa ChRL przewiduje się zwiększenie udziału gazu ziemnego do 10% w 2020 r. Zapotrzebowanie na import może wzrosnąć dwukrotnie i wyniesie około 150 mld m3. 

Gazprom, pisze dalej publicysta, walczy o swój udział w tym wzroście eksportu i proponuje Chinom jeszcze jedną Siłę Syberii. Tak zwana zachodnia trasa przewiduje dostawy do Chin gazu z pól Zachodniej Syberii wielkości 30 mld m3.  W maju 2015 r. Gazprom i CNPC nawet podpisali porozumienie o podstawowych warunkach dostaw tym rurociągiem, ale podpisać konkretnego kontraktu handlowego się nie udało.

Zarząd energetyki ChRL uważa, że zapotrzebowanie na gaz w ciągu najbliższych 15 lat wzrośnie o 76% (do 347 mld m3)  i cały niedobór gazu kraj zamierza wydobyć sam, przy czym 14% wielkości wydobycia, jak się oczekuje, wypełni właśnie gaz łupkowy.

 Przy czym w ocenie autora, ChRL, opierając się na najlepszych swoich tradycjach pragmatyzmu stara się wycisnąć z powstałej sytuacji maksimum korzyści. Agencja Reuters poinformowała, że podczas rozmów z Gazpromem o Sile Syberii Chińczycy próbują uzyskać obniżkę cen na gaz rosyjski, ale Moskwa na razie nie wyraża zgody, ryzykując, że jej projekt będzie może okazać się nieopłacalny.

Reasumując, Anatolij K. pisze: - Gazpromowi pozostaje tylko nadzieja na to, iż w ciągu pozostałych dwóch lat koszt produkcji gazu łupkowego niezbyt się obniży. Rozwój technologii pozwala dostatecznie szybko zwiększyć wydobycie gazu łupkowego. Na przykład, jeżeli dla Gazpromu koszt produkcji 1000 metrów sześciennych wynosi około 20 dol., to wydobycie gazu łupkowego kształtuje się na poziomie od 90 do 150 dol., powiedział NG analityk finansowy spółki  Gerchik&Co Wiktor Makiejew. W końcu, według opinii eksperta wydobycie gazu łupkowego w Chinach tylko częściowo może zastąpić import. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 piątek, 25 sierpnia 2017, jjpk

Polecane wpisy