Blog > Komentarze do wpisu

Armatami dowodzić będzie "sztab gwiezdnych wojen".

Na początku trzeciej dekady września Izwiestie, a w ślad za nimi inne środki masowej informacji, poinformowały, że w armii rosyjskiej rozpoczęto tworzenie pierwszego cyfrowego stanowiska dowodzenia wojskami.

W ciągu roku, czytamy w publikacji, 1. Armia Pancerna Gwardii otrzyma unikalne, całkowicie zautomatyzowane stanowisko dowodzenia, które już zdążyli nieoficjalnie ochrzcić "sztabem gwiezdnych wojen". Według oceny ekspertów wdrożenie nowych systemów znacznie podniesie szybkość i niezawodność dowodzenia wojskami. 

Jak poinformowały Izwiestie, w ministerstwie obrony, tworzenie nowego stanowiska dowodzenia dla oficerów sztabu 1 APanc. wystartowało w tym roku, a pojedyncze, niektóre jego elementy nawet przeszły sprawdzian w toku ćwiczeń ZAPAD-2017. Całość prac przewiduje się zakończyć w 2018 r. Według zamysłu projektantów i wykonawców, nowe SD po raz pierwszy w historii rosyjskich sił zbrojnych przekształci strefę odpowiedzialności armii w jednolitą przestrzeń informatyczną, która pozwoli dowództwu widzieć jak działają pojedyncze czołgi.

Istota sztabu gwiezdnych wojen, precyzują autorzy publikacji, polega na wykorzystaniu kilku zautomatyzowanych systemów dowodzenia wojskami, pozwalających w reżymie realnego czasu otrzymywać i opracowywać informacje o przebiegu działań bojowych. Sztab posiada tak stacjonarne, jak i mobilne komponenty. Każde SD wyposaża się w zautomatyzowane miejsca pracy do planowania i organizacji działań bojowych.

Do sztabu będą jednocześnie wpływać informacje na temat stanu podporządkowanych jednostek wojskowych i pododdziałów. Dowódca armii na ekranie może zobaczyć dane dotyczące sprawności sprzętu technicznego, ilości amunicji i innych środków zabezpieczenia materiałowego, nawet w poszczególnych, oddzielnie wziętych drużynach i załogach. SD będzie z zaszyfrowanych kanałów o wysokiej prędkości otrzymywać informacje z Narodowego Centrum Obrony oraz z innych sztabów. Dowództwo 1 APanc. może poprzez nowe SD kontrolować sytuację nie tylko na ziemi, ale i w powietrzu.

Najważniejsze zawarte jest jednak w szybkim reagowaniu na zmiany sytuacji. Stanowisko dowodzenia zbudowane jest jako jednolity obwód informacji, pozwalający operatywnie wnosić zmiany do dokumentów bojowych i instrukcji.

1 APanc., zaznaczają autorzy, została wybrana do rozwijania sztabu gwiezdnych wojen dlatego, ponieważ otrzymuje na uzbrojenie najbardziej nowoczesne wzory techniki pancernej - czołgi T-72B3, T-14 Armata, BMP Kurganiec i Bumerang, a także SAU Koalicja. Tego typu wozy bojowe wykonano z myślą o działaniu w jednolitej przestrzeni informatycznej, i dlatego do pełnego wykorzystania ich potencjału nieodzowne jest SD nowego pokolenia.

Izwiestie przytaczają wypowiedź jednego z ekspertów wojskowych, który powiedział, że sztab gwiezdnych wojen to krok do boju cyfrowego. Armia pancerna to, aktualnie, nowa struktura dla rosyjskich WS i dlatego logicznym jest stworzenie dla niej najbardziej nowoczesnego sztabu, uwzględniającego nowe zadania i możliwości informatyzacji. Skorygowane z uwzględnieniem zmian sytuacji rozkazy będą docierać do wykonawców w reżimie automatycznym, co pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Ekspert dodał, że do 1 APanc. będzie postępować nowa technika, zwłaszcza na platformie Armata. Dlatego zaistnieje możliwość urzeczywistniać informatyzację od góry do dołu.

Aby przygotować armię do prowadzenia wojen sieciocentrycznych w przyszłości należy przetestować nowe systemy dowodzenia wojskami, zwłaszcza w toku wielkich ćwiczeń, w rodzaju ZAPAD-2017. Myślę, że  w 1 APanc. będzie to zjawisko priorytetowe, zakończył ekspert.

Już w 2010 r., dodają publicyści, ówczesny szef sztabu generalnego Nikołaj Makarow oświadczył, że siły zbrojne FR będą przygotowywać się do sieciocentrycznych działań bojowych. Koncepcja ta wymaga zwiększenia mocy bojowej sił zbrojnych nie w rezultacie zwiększenia liczebności, a poprzez podniesienie efektywności dowodzenia i wykorzystanie  jednolitej sieci informatycznej, wiążącej wszystkich uczestników działań w reżimie realnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sobota, 30 września 2017, jjpk

Polecane wpisy