RSS
poniedziałek, 30 maja 2016

Niezawisimaja Gazieta i inne rosyjskie portale internetowe powołując się na UNN, przytaczają wypowiedź Nadieżdy Sawczenko dla programu "1+1" telewizji ukraińskiej, w której powiedziała, iż jest gotowa być tak prezydentem, jak i sprzątaczką.

Oprócz tego, że jest gotowa zostać prezydentem, to jeszcze może być monterem na wysokościach. Jest też gotowa być sprzątaczką i kimkolwiek, gdzie będzie przynosić pożytek. Jestem do tej pory oficerem. Jeżeli będę widzieć, że będę czyniła dobro, to moje ambicje nie będą sięgać wyżej. Chcę być prezydentem po prostu dlatego, żeby tam być... Jeżeli potrafię być dla Ukrainy, to będę. Jeżeli ja tam będę dla siebie, to mnie tego nie potrzeba, powiedziała Sawczenko.

wtorek, 17 maja 2016

Co trzeba wiedzieć o życiu Rosjan w kryzysie, pod takim tytułem ukazała się niewielka publikacja autorstwa Olgi D., Jewgienija F. i Dmitrija Sz. w portalu internetowym Kommersant.ru, w której scharakteryzowano podstawowe wskaźniki ekonomiczne określające skalę wyrzeczeń Rosjan w dobie kryzysu. Przedstawiono też jak w tej sytuacji radzą sobie tak konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

10 maja, piszą autorzy, opublikowano zmieniony projekt prognozy makroekonomicznej ministerstwa gospodarki na lata 2016-2019. Resort proponuje ograniczyć płace w budżetówce w latach 2016-2017, co ułatwiło by wyście kraju z recesji. Spiker Dumy Państwowej Siergiej Naryszkin już oświadczył, że deputowani mogą negatywnie się do niej odnieść i nie poprzeć ograniczenia płac. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że na Kremlu nie ma sprecyzowanego stanowiska w sprawie propozycji ministerstwa gospodarki.

Następnie autor przedstawia na czym oszczędzają Rosjanie. W końcu kwietnia monitoring społeczny, oceniający sytuację społeczno - gospodarczą w kraju i stan samopoczucia ludności Instytutu badań Społecznych i Prognozowania pokazał, że Rosjanie po raz pierwszy od ośmiu lat ponad połowę dochodów, tj. 50,1% przeznaczają na artykuły spożywcze (w 2014 r. - 47%).

W 2015 r. realna płaca Rosjan zmniejszyła się o 9,5%, co zmusiło gospodarstwa domowe do zrewidowania wydatków na drobne i wielkie zakupu oraz budżetu na wypoczynek.

Najwięcej Rosjan w 2015 r. oszczędzało na wypoczynku - 48%, rozrywce - 43%, zakupie dużego sprzętu gospodarstwa domowego - 42%. Rzadziej więc odwiedzali miejsca rozrywki i spożywali posiłki poza domem. Np., zgodnie z badaniami Nielsena z września 2015 r. - 49% pytanych przyznało, iż od początku roku nie byli w barach, 46% zaprzestało chodzi do pubów i 62% do klubów nocnych.

Zgodnie z ostatnim badaniem WCIOMa, którego wyniki opublikowano 10 maja, bardzo dobrze oceniających istniejącą w kraju sytuację było wszystkiego 1% badanych, dobrze - 11%, za normalną uznało - 62%, zaś za złą - 17% i okropną - 6%, odpowiedzi nie udzieliło 3%.

Następnie autorzy ukazują jak biznes przetrzymuje kryzys. Brytyjski koncern konsultingowy Global Counsel w końcu 2015 r. opublikował raport, w którym mówi się, że w 2016 r. z Rosji wycofa się wiele światowych koncernów. Wniosek oparto na analizie sprawozdawczości finansowej 46 firm, wśród nich BP, Royal Dutch Shell.Deutsche Bank, Siemens i in.

Najtrudniej kryzys przeżywają spółki działające w handlu w przeciętnym segmencie cenowym. W 2015 r. z rynku zmuszone były odejść znane marki, wśród nich American Eagle, River Island, Esprit, New Look. Z rosyjskiego rynku wycofała się także, działająca od 1989 r., fińska sieć marketów Stockmann. W 2014 r. straty firm wyniosły 26 mln euro.

Wzrost sprzedaży obserwuje się głównie w niskim segmencie cenowym. Jest do dobrze widoczne na rynku fast food, liderami po otwarciu nowych obiektów w 2015 r. byli: KFC, Burger King, McDonald′s. Według danych Magazynu Magazynów, 80% nowo otwartych punktów handlowych w ubiegłym roku przypadło na firmy z segmentu rynku masowego.

Ciężki okres przeżywają w Rosji także firmy samochodowe. Według danych Stowarzyszenia Europejskiego Biznesu w 2015 r. sprzedaż w Rosji samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych zmniejszyła się o 35,7%, do 1.601 mln samochodów.

Cześć firm zmuszona była opuścić Rosję: w ubiegłym roku odszedł Opel, sprzedaż większości modeli zmniejszyły Chevrolet i Honda. Nie wytrzymał konkurencji i hiszpański Seat, opuszczając Rosję w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


środa, 11 maja 2016

Było wesoło, ale Boga nie było, to tytuł publikacji, która ukazała się w portalu internetowym Gazieta.Ru w przeddzień Świąt Wielkanocnych. Autor Swiatosław Iwanow ukazuje kondycję w jakiej obecnie znajduje się instytucja wojskowego duchowieństwa armii rosyjskiej.

W wielu armiach, czytamy w wstępie artykułu, duchowni w jednostkach wojskowych lub kapelani funkcjonują już setki lat, w USA i Wielkiej Brytanii instytucja duchowieństwa działa od XVIII wieku. W dorewolucyjnej Rosji instytucja ta została usankcjonowana prawnie  jeszcze wcześniej - za panowania cara Aleksego Michajłowicza (druga połowa XVII wieku).

Autor podkreśla, że religijna różnorodność w okresie przedrewolucyjnym była tradycją żołnierzy rosyjskich - w armii rosyjskiej oprócz duchownych prawosławnych służbę pełnili rabini i imamowie.

Po rozpadzie ZSRR zaznaczyło się odrodzenie tradycji religijnych, jednak faktyczne rozwiązanie tego problemu nastąpiło dopiero w 2009 r., w wyniku wprowadzenia w życie rozporządzenia ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. 

Następnie czytamy, formalnie duchowni zajmowali stanowisko pomocnika dowódcy do pracy z  żołnierzami wierzącymi, później utożsamiano ich ze stanowiskiem zastępcy dowódcy pułku ds. politycznych. Reforma prowadzona była jednak ze zgrzytem - według danych z  2012 r. niedobory kadrowe na stanowiskach kapelanów sięgały 90%. Nadmienić należy, iż tym duchownym, którzy nie chcieli pracować z żołnierzami, władze proponowały możliwość odroczenia służby wojskowej.

W 2014 r. podano do wiadomości treść pierwszych programów szkolenia duchownych w uczelniach wojskowych kraju. Od tego roku datuje się początek opracowania i realizacji programu podniesienia kwalifikacji wojskowych duchownych w pierwszych pięciu wyższych uczelniach wojskowych, przede wszystkim dowódczych. 

Dalej autor pisze, braki kadrowe postanowiono zlikwidować przy pomocy naczelnego przywódcy duchowego kraju - patriarcha Cyryl zarządził wcielanie mnichów z zakonów stauropigijnych (tj. bezpośrednio podporządkowanych patriarsze). 

Wcześniej, w 2010 r. oddział synodalny RPC, we współpracy z siłami zbrojnymi zatwierdził specjalne biuletyn dla kapelanów rosyjskich - Wiestnik Duchowieństwa Wojskowego i Morskiego. W internecie publikowane są materiały Wiestnika np. o namaszczeniu na poligonie Kapustin Jar, czy wizycie archiprezbitera Aleksandra Bondarenko na poligonie krymskim.

W dziedzinie umacniania wiary szczególnie wyróżnili się żołnierze wojsk powietrznodesantowtch. W 2013 r. poinformowaniu o testowaniu mobilnej kaplicy na bazie ciężarówki KamAZ. Pierwsze modele podobnej kaplicy produkowano w Donieckich Zakładach Metalurgicznych, które później znalazły się w strefie działań bojowych konfliktu ukraińskiego. Informowano, iż samochód przeznaczony jest dla duchowego karmienia desantowców w toku ćwiczeń i konfliktów zbrojnych. Takimi mobilnymi cerkwiami zamierzano wyposażyć wszystkie jednostki rosyjskich sił zbrojnych.

W początkach 2016 r. swoje przywiązanie do ideałów prawosławia zademonstrowała rosyjska grupa wojsk w Syrii, kiedy to w bazie Hmelmin, podczas pełnienia służby obchodzono Boże Narodzenie. Ta służba niesie miłość, pokój i nadzieję - mówił wówczas ojciec Ilja, który odbywał służbę wojskową.

Uwzględniając, deklarowany entuzjazm we współpracy armii i cerkwi, wśród żołnierzy szeregowych proces ten jest na razie w stadium początkowym.

Redaktor Gaziety. RU, powołując się na słowa anonimowego żołnierza tamańskiej dywizji pisze: - współpraca jest sprowadzona do kilku prawosławnych świąt: Bożego Narodzenia, Maslenicy i Wielkanocy. Zaznaczył, że to ten lepszy wariant, gdyż dywizja tamańska jest pokazową. Inni eks - żołnierze, pytani przez dziennikarzy mówią wprost o braku duchowego wsparcia żołnierzy. Według wypowiedzi "tamańca", kontakty z duchownymi mają miejsce na placu podczas ogólnych zbiórek. Wszyscy wychodzą na plac, dowódca występuje z jakimś tam problemem, a potem mówi, że dzisiaj jest takie to a takie święto, przed wami wystąpi taki to a taki starszy duchowny. Wychodzi duchowny pozdrawia żołnierzy i kropi ich święconą wodą, mówi cytowany przez redaktora młody człowiek. Muzułmanom, Żydom i niewierzącym żołnierzom proponuje się przebywanie obok placu. W zasadzie, z szyku występują pełniący służbę terminową żołnierze z Azji albo Kaukazu. Jednak większość żołnierzy pozostaje w szyku nie chcemy się wyróżniać, chociaż nikogo za to nie ukarano, mówią.

Według słów żołnierzy, osobista rozmowa z duchownym teoretycznie jest możliwa po uprzednim zwróceniu się do dowódcy lub zastępcy ds. politycznych. Przy mnie nikt nic takiego nie zrobił, częściej żołnierze zwracają się do psychologa - precyzuje rozmówca dziennikarza.

I dalej, krzyżyki nosiło wielu, ale rozmów o Bogu, nie było. Wszyscy tęsknili do dziewczyny, mamy, krewnych, jedzenia. Każdego wieczoru śpiewano całą brygadą hymn. Krótko, było wesoło, ale rozmów o Bogu nie było - podsumował eks - żołnierz.

Dla młodego żołnierza pełnienie służby wojskowej jest stresem, pokonanie którego powinno wspierać każde oddziałanie psychologiczne - tak ze strony etatowych psychologów, jak i rodziny, przyjaciół i oficerów. Duchowni także powinni spełniać tą rolę.

Archimandryta Andriej, pełniący służbę w bazie rosyjskiej w Armenii, w 2013 r. sformułował rolę kleryków w armii następująco: - wspieramy i okazujemy pomoc tym żołnierzom, którzy ze względu na naszą społeczną działalność gubią się. Bardzo wielu żołnierzy przychodzi oderwawszy się od maminej spódnicy i wpadają w takie środowisko, gdzie są tylko mężczyźni. To ciężko. Nie wielu jest gotowych, mimo wszystko, zmierzyć się ze swoimi słabościami, a już tym bardziej z innymi. Dlatego potrzebne jest ogromne źródło duchowe dla tych żołnierzy, aby pokonać samego siebie. Tu niodzowna jest nasza pomoc.

Trudno nie zgodzić się z takimi sformułowaniami - podkreśla autor publikacji - do tego nie potrzebne są dyskusje teologiczne. Jednak armię rosyjską czeka długa droga, żeby instytucja duchownych wojskowych rozpoczęła w pełnym zakresie wykonywanie postawionych przed nią zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


niedziela, 24 kwietnia 2016

Projekt ustawy broniący prawa dziecka do imienia wniosła do Dumy Państwowej członek Rady Federacji Walentyna Pietrenko, pisze w dniu 21 kwietnia br. korespondent IA REGNUM. Senator liczy na ustanowienie na poziomie ustawodawczym bilansu prawnego między prawem rodziców i prawem dziecka do imienia, które nie naruszało by jego dóbr osobistych. 

Zgodnie z projektem ustawy, jako imię rozumie się środek jego indywidualizacji, który nie może składać się z cyfrowych, literowych, liczbowych oznaczeń, symboli albo ich dowolnych kombinacji, skrótów, bluźnierstw, zawierać wskazanie co do rangi albo stanowiska. Imię nadaje się za zgodą rodziców. Przyjęcie ustawy pozwoli  zabezpieczyć bardziej efektywną ochronę państwa praw konstytucyjnych i chronionych prawem interesów niepełnoletnich do imienia, zaznacza Pietrenko.

Prawo do imienia jest osobistym niemajątkowym dobrem obywatela. Imię indywidualizuje obywatela i ma znaczenie w zabezpieczeniu i ochronie jego subiektywnych praw obywatelskich. Wszystkie prawa i obowiązki obywatel nabywa pod własnym imieniem, podkreśliła Pietrenko.

Obecnie prawo przedstawia rodzicom pełną swobodę wyboru imienia dla swojego dziecka. Organy ZAGS (Ewidencja Aktów Stanu Cywilnego) nie mają możliwości prawnych odmowy rejestracji imienia, chociażby z takich przyczyn jak złe brzmienie, trudne do wymówienia albo budzące odrazę, itd, tak więc, nie mogą wpływać na wybór rodziców. 

Na ogół, że przy powzięciu decyzji o tym, jakie imię nadać dziecku, rodzice postępują uwzględniając jego dobra osobiste, rozumiejąc pod tym jego potrzeby w normalnym życiu, szacunek do jego indywidualności, godność osobistą, właściwe wychowanie i utrzymanie. W tym czasie obowiązujące prawo nie posiada normy, obowiązującej rodziców do nadawania dzieciom tylko takich imion, które jawnie nie naruszają dóbr osobistych i praw dziecka, zauważa senator. Prawo także nie precyzuje jak postępować w przypadkach, kiedy fakt takiego naruszenia jest oczywisty, a taka swoboda rodzicielskiego uznania w pojedynczych przypadkach prowadzi do nadużywania praw rodzicielskich.

Nadając niezwyczajne, egzotyczne imię swojemu dziecku, rodzice nie zawsze wyobrażają sobie z jakimi trudnościami, zwłaszcza w grupie dzieci, może spotkać się ich syn albo córka, podkreśla Pietrenko.

Zgodnie z ewidencją organów ZAGS Moskwy, którą prowadzi się od 1998 r. wśród najbardziej niezwyczajnych imion, które otrzymali chłopcy były następujące: Chrystamrirados, Delfin, Jarosław - Lutobor, Łuka - Szczastie, Sammerset - Ouszen. W tym okresie odnotowano następujące niezwykle imiona dziewczynek: April, Polina - Polina, Princessa Daniełła, Okieana, Alosza Kaprina, Sofija Sołnyszko. Historia chłopca o imieniu BOCz rWF 260 602 (Biologiczny  obiekt człowieka rodów Woroninych _ Frołowych, urodzonego 26 czerwca 2002 roku) nie została rozwiązana nawet w ciągu 10 lat. Mały BOCz (tak go nazywają) do tej pory żyje bez dokumentów, gdyż sąd stanął po stronie organów ZAGS Moskwy, odmawiając rejestracji dziecka z takim imieniem. W Kraju Nadmorskim rodzice nazwali swoje nowo narodzone dziecko Lucyferem, mówi, podając skrajne przykłady Pietrenko.

 

 

 

 

 


sobota, 21 listopada 2015

W publikacji umieszczonej na stronach internetowych Wzgliada Jewgienij K. pisze: - Kreml nadzwyczaj łatwo przyznał, że tajne do tej pory systemy uzbrojenia rzeczywiście okazały się "narażone" na antenie federalnych kanałów. Ta łatwość przywodzi myśl mowę o wojnie psychologicznej, celem której jest przekonanie USA do rezygnacji z projektu globalnej PRO. Jeżeli tak, to prowokacja się udała - media anglosaskiego świata są w panice.

Historia jakby przypadkowego oświetlenia planów tajnego rodzaju uzbrojenia - podwodnej atomowej torpedy (nie kierowanej przez człowieka) projektu Status-6 przeorała świat zachodni i stała się prawie głównym newsem w ciągu kilku dni. Większość dużych i autorytatywnych wydań anglojęzycznych krajów zapełniło się publikacjami i wieloma komentarzami na ten temat. To nie zaskakuje - mowa jest o nieoczekiwanej sytuacji, w której nawet Stany Zjednoczone stały się bezbronnymi wobec zasadniczo nowego rodzaju uzbrojenia.

Inna sprawa, że nic pryncypialnie nowego się nie wydarzyło, zaznacza autor.

I dalej pisze, zacznijmy od tego, iż w kadrze pojawił się tylko jeden arkusz prezentacji, znaczna część którego była rozmyta, co świadczy o występującej tu cenzurze. A cały wyciek informacji i tak był znany, w tym i USA, gdzie nad stworzeniem nowego rodzaju rosyjskich torped dyskutuje się już od kilku lat. Mowa jest, w zasadzie, nie o nowym projekcie, a o twórczym przeobrażeniu starego.

Np., przewidywany wygląd zewnętrzny projektu 08851 Kalitka-SMP, teraz znanego jako łódź podwodna Chabarowsk został upubliczniony jeszcze latem ub. roku. Dokładniej zaraz po tym  jak na prezentacji i bankiecie uczestnikom rozdano pamiątkowe prezenty, w tym długopisy, na których był wygrawerowany kadłub przyszłej łodzi podwodnej. Tak więc, przeznaczenie obrosło plotkami.

Najbardziej niewinną była plotka o tym, że Chabarowsk, dawno oczekiwana łódź podwodna dalekiego zasięgu hydroakustycznego dozoru - zasadniczo nowa i skrajnie nieodzowna dla rosyjskiej floty bardzo przypomina starą Afalinę. Wówczas narodziło się przypuszczenie, że Chabarowsk jest przeznaczony do transportu i kierowania głębinowymi aparatami, w tym tajnymi o specjalnym znaczeniu.

Kolejną plotką, czytamy w publikacji, było przypisanie Chabarowska do klasy atomowych stacji głębinowych (DGS), zakładając, że projekt w ogóle nie będzie bojowym, a przeznaczony jest do badania perspektywicznych systemów uzbrojenia. Teraz to założenie przekształciło się w twierdzenie, że Chabarowsk przeznaczony jest do wykorzystania w projekcie Status-6, chociaż razem z nim może być wykorzystana i eksperymentalna łódź podwodna Sarow. W ogóle, to do obsługi torpedy Status-6 potrzeba dwóch okrętów, które powinny zapewnić ochronę torpedy w krytycznej sytuacji. Przy czym Sarow, będący na uzbrojeniu floty od 2008 r. to także stary projekt, a jego kadłub został zbudowany jeszcze za władzy radzieckiej i przetransportowany do Niżnego Nowgorodu dla dopracowania i wykonania nadbudowy.

Sam projekt Status-6 mocno wiążą ze starą ideą car-torpedy imienia akademika Sacharowa T-15. To potworne pod względem rozmiarów urządzenie przedstawiało sobą 24. metrową torpedę o wadze 40. ton z termojądrowym ładunkiem o mocy 100. megaton, którą przewidywano eksplodować na trawersie dużych miast USA, po jednej przed Nowym Jorkiem, Charlestonem, Nowym Orleanem i Pensacolą oraz po dwie przed Los Angeles i San Francisco. Cel - wywołanie gigantycznego tsunami, które zmiotłoby pół kraju, gdyż większa część mieszkańców tradycyjnie żyje w pobliżu dwóch oceanów. Poza czysto niszczycielską funkcją, wykorzystanie T-15 doprowadziłoby do zniszczenia głównych morskich baz wojskowych, w tym i lotniskowców, które nie wyszły przed tym momentem w morze.

W tym czasie radzieckie łodzie podwodne jeszcze nie były nosicielami rakiet balistycznych i przedstawiano sobie, że torpedy będą perspektywicznymi nosicielami broni jądrowej. Ale gigantyczna car-torpeda była ponad siły radzieckiej marynarki wojennej, podkreśla publicysta.

Wówczas Sacharow zaproponował nowy wariant prewencyjnego ataku na Stany Zjednoczone i wykorzystanie tego co on i Amerykanin węgierskiego pochodzenia Leo Szilard początkowo nazwali bombą kobaltową a współcześnie przyjęto nazywać brudną. Nie jest to typowa bomba atomowa, a bardziej broń radiologiczna, która powoduje bardzo mocne, acz krótkotrwale zanieczyszczenie dużego obszaru. Sacharow zaproponował zbudowanie okrętu (już nie torpedy, a właśnie okrętu), którego kadłub zewnętrzny byłby wykonany z kobaltu-59. Wewnątrz okrętu powinien być rozmieszczony zwykły ładunek nuklearny, po wybuchu którego neutrony bombardowałyby kadłub kobaltowy, przekształcając go w skrajnie radioaktywny kobalt-60. Okres połowicznego rozpadu kobaltu niewielki - około pięciu lat, po czym na skażonym terytorium można ponownie żyć.

Uważa się, iż prace nad projektami bomby kobaltowej były zaprzestane w całym świecie z inicjatywy Leo Szilarda, który wyjaśnił - wystarczy wszystkiego 510 ton kobaltu, aby zniszczyć wszystkie formy życia na ziemi.

Następnie autor pisze, jednocześnie uczeni radzieccy opracowali koncepcję tzw. zimy nuklearnej, zgodnie z którą po ograniczonej wojnie atomowej  następują nieodwracalne zmiany klimatu (obniżenie temperatury z powodu zawiesiny sadzy i pyłu, która przestanie przepuszczać promienie słoneczne. Dziś teoria ta jest dyskusyjna, krytykują ją z powodzeniem, opierając się na praktycznych doświadczeniach w Zatoce Perskiej, kiedy to w rezultacie masowych wybuchów szybów naftowych niebo zasłoniła ciemność, a temperatura obniżyła się przeciętnie o cztery stopnie. Popularna jest wersja mówiąca, że zima nuklearna został wymyślona po to, aby nastraszyć rządy zachodnie i zmusić do rezygnacji z rozmieszczenia w Europie zaczepnej broni nuklearnej, zwłaszcza Pershingów.

Media amerykańskie spekulowały jakoby demonstracja systemu Status-6 to powtórzenie propagandowego efektu zimy nuklearnej, który powinien powstrzymać amerykańską ideę utworzenia na tyle efektywnego systemu PRO, iż będzie można nie oczekiwać odwetowego uderzenia nuklearnego albo w skrajnym przypadku zmniejszyć obawę przed nim. W odpowiedzi Rosja demonstruje pryncypialnie nowe formy ataku, łącząc broń jądrową i nowe technologie, co pozwala, w wyniku uderzenia na USA i ich sojuszników, poczynić nieodwracalne szkody. Szczególny nacisk kładzie się właśnie na agresywność tej technologii. Wygląda to dość dziwnie o ile bazuje się na uspokajającym założeniu, iż do czasu kiedy Ameryka stworzy system PRO, Rosja będzie siedziała z założonymi rękoma.

Kończąc artykuł autor zaznacza - projekt Status-6 posiada oczywiste zalety, które pozostały, w sensie dosłownym, poza kadrem telewizyjnego obrazu, i w żadnym przypadku nie są związane z praktycznym wykorzystaniem tej broni.

Po pierwsze, zakłada się, że szum silników torpedy będzie całkowicie przeniesiony do wysokich częstotliwości. A to oznacza, iż amerykański system wczesnego podwodnego wykrywania nie potrafi wykryć torpedy z odległości kilkuset metrów (czujniki tego systemu rozmieszczone są na dnie światowego oceanu właśnie w takiej odległości jeden od drugiego, tak więc Status-6 może prześliznąć się między nimi niezauważalnie). To z góry czyni Stany Zjednoczone bezbronnymi, przy czym nie tylko ich terytorium, ale i będące na morzu zgrupowania lotniskowców, wcześniej uznawane za niewrażliwe. I nie będzie ważne czy jest to bomba kobaltowa, czy też zwykły termonuklearny ładunek. Z zgrupowania lotniskowców nic nie zostanie, i to nie będzie totalna, ale ograniczona wojna nuklearna do której nawet USA są gotowe.

Po drugie, bezpilotowa technologia nie wymaga udziału człowieka w kierowaniu torpedą, a to oznacza, że może być wykorzystana jako broń odwetowa, tj. wykonać swoją misję także wówczas, gdy zniszczone są stanowiska dowodzenia i systemy kierowania. W USA uważają system broni odwetowej za nieludzki, ale to czystej wody hipokryzja: w nuklearnym starciu nikt nie może liczyć na bezkarność pierwszego uderzenia. Tak więc, każdy kto pierwszy odważy się nacisnąć na czerwony guzik nie powinien czuć się bezpiecznym. i obowiązany będzie ponieść odpowiedzialność w pełnym wymiarze.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


wtorek, 27 października 2015

Agencja REGNUM zaprezentowała wyniki uzyskane przez wyższe rosyjskie uczelnie w rankingu wykonanym przez angielską firmę Quacquarelli Symonds, specjalizującą się w problematyce szkolnictwa wyższego i studiów zagranicznych. Opublikowany ranking obejmuje 20 rozwijających się krajów z Europy i Azji Środkowej, QS EECA (Emerging Europe & Central Asia). Analizą objęto 500 wyższych uczelni z tych regionów. 

Pierwsze dziesięć miejsc zajęły:

1. Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa,

2. Nowosybirski Uniwersytet Państwowy,

3. Uniwersytet Karola w Pradze,

4. Uniwersytet w Tartu,

5. Petersburski Uniwersytet Państwowy,

6. Uniwersytet Warszawski,

7. Uniwersytet Jagielloński,

8. Politechnika Czeska w Pradze,

9. Uniwersytet Masaryka w Brnie,

10. Moskiewski Instytut Fizyko - Techniczny.

Następnie w publikacji znajdujemy krótkie charakterystyki poszczególnych rosyjskich szkół wyższych:

Miejsce pierwsze. Uniwersytet Moskiewski - od początku utworzenia, tj. od 1755 r. stanowi akademickie i kulturalne centrum. Na uniwersytecie jest 5 tys. pracowników dydaktycznych, 4,5 tys. pracowników naukowych i ponad 40 tys. studentów, w tym 5 tys. zagranicznych z 100 krajów świata. Około 10 tys. uczniów bierze udział w grupach przygotowujących do przyjęcia na uniwersytet.

Miejsce drugie. Nowosybirski Uniwersytet Państwowy. W informacji o nim czytamy: - w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat przygotował około 50 tys. uczonych, wykładowców wyższych uczelni i specjalistów w sferze biznesu. Utworzony w 1959 r.

Miejsce piąte. Petersburski Uniwersytet Państwowy. Powstał w 1724 r. O uniwersytecie piszą: - odkrycia i osiągnięcia profesorów i absolwentów uniwersytetu stały się częścią tak międzynarodowej, jak i rosyjskiej historii, nauki i techniki. Szereg absolwentów uczelni otrzymało nagrodę Nobla.

Miejsce dziesiąte. Moskiewski Instytut Fizyko - Techniczny. Powstał w 1946 r. W latach 2011 - 2114 MFTI zajmuje drugie miejsce wśród wyższych uczelni Rosji wg średniej punktów JGE uzyskanych przez przyjętych na pierwszy rok studiów, ustępując pod tym względem tylko MGiMO.

Poza wymienionymi, w pierwszej setce rankingu znalazły się jeszcze: - Narodowy Instytut Badań Jądrowych, MIFI, Moskwa, (miejsce - 22): Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. Baumana (23); Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (26); Tomski Uniwersytet Państwowy, Tomsk (27); Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie (31); Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt - Petersburgu (35); Tomski Uniwersytet Politechniczny, Tomsk (43); Uniwersytet Kazański (Nadwołżański), Kazań (52); Uralski Uniwersytet Federalny im. B. Jelcyna, Jekaterynoburg (59); Uniwersytet Niżnonowgorodzki im. N. Łobaczewskiego, Niżnyj Nowgorod (60); Południowy Federalny Uniwersytet, Rostów nad Donem (61); Rosyjski Ekonomiczny Uniwersytet im. Plechanowa, Moskwa (69); Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa (70); Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Nowosybirsk (71); Narodowy Badawczy Instytut Technologiczny MISIS, (Moskiewski Instytut Stali) (75); Dalekowschodni Uniwersytet Federalny, Władywostok (86); Sankt - Petersburski Narodowy Uniwersytet Badawczy Technologii Informacyjnych, Mechaniki i Optyki (90); Woroneski Uniwersytet Federalny, Woroneż) (94); Saratowski Uniwersytet Państwowy, Saratów (95).

-----------------------------------

W tym samym rankingu polskie wyższe uczelnie zajęły następujące miejsca wśród pierwszych stu: Uniwersytet Warszawski (miejsce 6), Uniwersytet Jagielloński (7), Politechnika Warszawska (24), Uniwersytet Wrocławski (47), Akademia Górniczo - Hutnicza (49), Politechnika Wrocławska(57), Uniwersytet Gdański (82), Politechnika Krakowska (85), Uniwersytet Łódzki (87), Uniwersytet Śląski (98).

Z wyższych uczelni czeskich i słowackich w pierwszej setce znalazły się: Uniwersytet Karola w Pradze (3), Politechnika Czeska w Pradze (8), Uniwersytet Masaryka w Brnie (9), Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (64), Instytut Technologii Chemicznej w Pradze (76), Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, (92), Uniwersytet Czech Zachodnich w Pilznie (96), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (40), Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (87).

Resumując, Czesi i Słowacy mają tyle samo wyższych uczelni w pierwszej setce co Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 niedziela, 04 października 2015

W połowie września na stronach internetowych Rossijskoj Gaziety ukazała się publikacja rankingu przeprowadzonego przez telekanał RT, w której ukazano czołówkę najdroższych czołgów świata i miejsce rosyjskiego T-14 w tej grupie uzbrojenia.

Czytamy w niej: w Urałwagonzawodie określono wartość rosyjskiego czołgu T-14 na platformie Armata. Jak wcześniej przypuszczano, ten, jeden z najlepszych czołgów świata, nie należy do tanich. Redakcja RT porównała jego cenę z cenami czołowych wozów pancernych innych krajów i przedstawiła porównanie.

Autorzy piszą: generalny dyrektor zakładu określił wartość najnowszego rosyjskiego czołgu T-14. Według niego przy masowej produkcji wozu bojowego cena wyniesie 250 mln. rb. Przy obecnym kursie walut suma ta wyniesie około 3,7 mln. dol.

Następnie w artykule przypomina się ogólną charakterystykę czołgu, prezentując jego najbardziej pozytywne cechy. T-14 to podstawowy czołg bojowy z zamontowaną zdalnie sterowaną bezzałogową wieżę. Tego typu rozwiązanie pozwala chronić życie załogi nawet w warunkach detonacji pocisków. Wóz wyposażono w nowy automat ładowania aqmunicji i 125 mm armatę.

Wcześniej niemieckie wydanie Sterna zauważyło, że pancerz T-14 nie jest w stanie przebić ani jeden z istniejących aktualnie pocisków. Przy czym sama Armata może strącać nadlatujące rakiety, a nawet niszczyć helikoptery.

T-14 to nie jest zwykły czołg, a uniwersalna maszyna uderzeniowa, przedstawiająca sobą jednocześnie taktyczny system rakietowy, system przeciwlotniczy, system rozpoznania wojskowego i ukazywania celów, a także bezpośrednio podstawowy czołg bojowy. Na podstawie jawnych źródeł telekanał RT zestawił ranking cen na najbardziej popularne na świecie czołgi i określił miejsce, które wśród konkurentów zajmuje T-14.

Miejsce pierwsze - 10 mln dol. Według danych różnych środków masowej informacji, z punktu widzenia ceny bezkonkurencyjnym okazał się francuski czołg AMX-56 Leclerc. Nowy rosyjski czołg w porównaniu do niego jest bardzo młody, jako że wóz francuski wszedł do seryjnej produkcji w 1992 r.

Leclerc wyposażony jest w 120 mm armatę, posiada klasyczną kompozycję: załoga rozmieszczona jest w części czołowej, przedział bojowy znajduje się w środku a z tyłu umieszczony jest silnik i transmisja. Jednak duża ilość skomplikowanego elektronicznego oprzyrządowania odzwierciedliła się w cenie - osiągnęła 10 mln dol. Możliwe, że to jedna z przyczyn niskiego popytu na czołg. Ogółem wyprodukowano około 700 maszyn. Ponieważ Leclerc nie jest już produkowany, jego pierwsze miejsce ma czysto symboliczny charakter, zaznaczają autorzy publikacji.

Miejsce drugie - 8,8 mln dol. Południowokoreański czołg Czarna Pantera (K2 Black Panther), na rynku pojawił się stosunkowo niedawno. Jego masowa produkcja rozpoczęła się przed dwoma laty. W 2014 r. w wozy tego typu zaczęto wyposażać armię południowokoreańską. Podstawowe uzbrojenie czołgu - również 120 mm armata. W czołgu zamontowany jest automat na wzór Leclerca, co pozwala wystrzeliwać pociski co 3 sekundy.

Miejsce trzecie - 8,6 mln dol. Uplasował się tu amerykański Abrams-M1A2 SEP. Przy jego projektowaniu za podstawę brano czołg starszego pokolenia, istotnie modernizując konstrukcję. W ostatniej wersji wóz otrzymał dopracowany przedział silnikowy i nowe środki łącznośc współpracujące z sieciami jednostek i związków taktycznych piechoty. Modernizacja przewiduje także wdrożenie innych technologii ujętych w programie Systemy Bojowe Przyszłości.

Miejsce czwarte - 6,5 mln dol. Podstawowy czołg bojowy wojsk lądowych Wielkiej Brytanii Challenger 2, jest na uzbrojeniu od ponad dziesięciu lat. Planuje się, iż wozy tej marki będą na eksploatacji do 2035 r. Cennik ich jest również umowny. W maju 2009 r. koncern BAE Systems oświadczył, że zwija produkcję tych wozów w związku z barakiem powtórnego zamówienia ze strony rządu brytyjskiego.

Miejsce piąte - 5,7 mln dol. Podstawowy czołg bojowy Niemiec Leopard-2, według niektórych źródeł sprzedawał się za 5,7 mln dol. Niemieckie wozy są na uzbrojeniu wielu europejskich krajów. Leopard-2 zaprojektowany został według klasycznej kompozycji, załoga rozmieszczona jest w przedniej części kadłuba. Główne uzbrojenie, jak i u wielu konkurentów - 120 mm armata.

Gdzie T-14, z ogłoszoną ceną 3,7 mln dol. w warunkach produkcji masowej? Wg naszych obliczeń, piszą twórcy rankingu, czołg ten od pierwszego miejsca oprócz pięciu wymienionych wozów, dzieli również, przynajmniej, izraelska Merkava Mark IV i indyjski Arjun Mk II.

Analiza posiadanych danych, piszą w zakończeniu autorzy, pokazuje, że konkurencją dla T-14 może być tylko chiński ZTZ-99. Jest on rezultatem rozwoju koncepcji radzieckiego czołgu T-72. Maszyna otrzymała nową spawaną wieżę, dynamiczną obronę i przeszła wiele innych etapów modernizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wtorek, 29 września 2015

Portal Politrussja opublikował artykuł Kiriła O. pt. Europa ginie na naszych oczach, którym czytamy m.in.: naszemu pokoleniu przypadł los nie do pozazdroszczenia, na naszych oczach postępuje zagłada zachodniej cywilizacji. Taka śmierć dopadła wszystkie wielkie cywilizacje przeszłości: egipską, perską, antyczną i w końcu rzymską. Współczesna zachodnia cywilizacja przyszła na zmianę rzymskiej, która zmarła w 476 roku naszej ery.  Oświeceni rzymianie nawet nie myśleli, że zmieni ich okrutny i barbarzyński system. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego rozpoczęła się epoka Średniowiecza i zachodnia (chrześcijańska) cywilizacja właśnie wówczas rozpoczęła swoją drogę.

Dziś wszystkie fakty mówią, iż nastąpił jej koniec. Interesującym jest, że rzymianie w okresie upadku swojego imperium mieli takie same problemy jak i Europejczycy obecnie: wymieranie fizyczne i degradacja, spadek poziomu urodzeń, inwazja "barbarzyńców", naruszenie tabu i zniszczenie norm etycznych, prawo pozwalające każdemu przyszłemu "barbarzyńcy" otrzymać rzymskie obywatelstwo. Wszystko to doprowadziło do zmieszania rzymian z narodami barbarzyńskimi i w konsekwencji do rozpadu Cesarstwa Rzymskiego.

Uzasadniając swoją teorię autor sięga do źródeł, do myśli filozoficznej Oswalda Spenglera. Śmierć współczesnej europejskiej cywilizacji przewidywał jeszcze sto lat temu niemiecki filozof Oswald Spengler w swoim fundamentalnym dziele Zmierzch Zachodu. Spengler ukazuje przesłanki upadku cywilizacji: ogromne i zmasowane miasta w miejsce wsi. Współczesny mieszczanin to nowy bezbożnik i koczownik, najważniejsze dla niego są pieniądze i władza, a nie bohaterskie mity i patriotyzm; wojny o panowanie nad światem; na czele państwa stanie tyran; przesycenie techniką. 

Autor stawia pytanie, jak i dlaczego postępuje wymieranie europejskiej cywilizacji? Następnie zaś proponuje rozpatrzenie następujący przyczyn, upadku Europy.

1. Degradacja fizyczna i wymieranie. Depopulacja. Liczba Europejczyków zmniejsza się w postępie geometrycznym. Tacy bogaci - a rozmnażać się nie chcą. To odpowiedź dla utyskujących,  którzy usprawiedliwiaj kryzys demograficzny sytuacją ekonomiczną.

Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, jednak, zdaniem publicysty, przyczyna tkwi w świadomej rezygnacji z potrzeby posiadania dzieci. Dzieci bowiem przeszkadzają w karierze, podróżach, wypoczynku, samorealizacji. Europejczycy nie śpieszą się tego wyzbywać, jak i zawierać małżeństwa usankcjonowane prawnie. Dziś wiek wstępowania w związek małżeński i rodzenia dzieci w Europie jest bliski 30. lat. I oto pozostaje czas tylko na urodzenie jednego, maksimum dwojga dzieci. Pojawia się więc pytanie: dlaczego wcześniej rodzili więcej? Wszystkiemu winna rewolucja seksualna lat sześćdziesiątych, przedmałżeńskie życie seksualne oraz niechęć do zajścia w ciążę, które przestały być amoralnym zjawiskiem.

Po czym, autor przedstawia następujące uogólnienia:

- z każdym rokiem rośnie liczba zwolenników childree, bezdzietności, w europejskich megapolis około jednej czwartej dziewcząt nigdy nie chce zostać matkami.

- jednopłciowy seks. Można ile się chce usprawiedliwiać i równać w prawach homoseksualistów i lesbijki z normalnymi obywatelami, ale dzieci od takich związków nie przybędzie.

- bezpłodność. Statystyką mówi, że wśród białych par bezpłodność wynosi 15%. Wśród Azjatów i Afrykanów wielokrotnie mniej.

2. Migracja. Nieustający napływ imigrantów z Azji i Afryki. Cytując premiera Węgier Wiktora Orbana Kirył O. pisze: rzeczywistość jest taka, że Europie grozi napływ ludzi, dziesiątki milionów ludzi może przyjechać do Europy. Przewiduje się, że w przyszłym roku liczba uchodźców zwiększy się do milionów. Możemy nagle zrozumieć. iż jesteśmy w  mniejszości na własnym kontynencie, podkreślił węgierski premier.

Wszyscy mówią i piszą o obecnej fali migracji z Bliskiego Wschodu. Jednak już od wielu lat migranci nieeuropejskiego pochodzenia zasiedlają całe dzielnice Paryża, Brukseli, Marsylii, Londynu i innych wielkich miast Europy. Z każdym rokiem sytuacja się pogarsza.

A teraz, proponuje autor, połączmy te dwa składniki: depopulacja i napływ emigrantów. Mamy więc zmieszanie narodów mających korzenie w Europie z Azjatami i Afrykanami. To tak, jak było w  Rzymie w okresie jego upadku.

3. Promocja pasożytnictwa i próżniactwa. Cywilizacyjne samozniszczenie państwa zabezpiecza system prawny: nie pracować, wygodniej niż pracować.

Zasiłek dla bezrobotnych w krajach zachodniej Europy wynosi około tysiąca euro. Za te pieniądze można się nieźle urządzić.

4. Zacierają się różnice międzypłciowe. Szlachetny i postępowy, w swojej istocie, ruch na rzecz praw wyborczych kobiet przerósł w schizofrenię. Kobiety na tyle zrównano w prawach z mężczyznami, że publiczne mówienie o różnicach płci jest przejawem niemądrego tonu, seksizmu i mizoginii.

Dla narodu to zguba, podkreśla publicysta. Zmniejszenie różnicy i zbliżenie płci jest entropią, przejściem do zmieszania w jednolitą masę. Mężczyźni i kobiety wzajemnie się przyciągają, dosłownie plus i minus. Kobiety zawsze przyciągało męstwo i szlachetność mężczyzn, a mężczyzn ich skromność i kobiecość. A jak będą rozwijały się stosunki między kobietami i mężczyznami w bezpłciowym społeczeństwie? Jak będą dzieci się rodzić, jeżeli kobiety i mężczyzn przekształcono w jedną bezpłciową amorficzną  masę?

5. Bezsilność w walce z wrogami. Wrogami europejskiej cywilizacji można nazwać terrorystów, otwarcie głoszących o zamiarze jej zniszczenia. Chodzimy po waszych ulicach, czekajcie godziny iks - z takim napisem na koszulkach fotografują się na tle wieży w Pizie. Media są pełne wiadomości o tym, że na terytorium Europy pod przykrywką uchodźców przybyło 4 tys. bojowników ISIS. A Europa wyraża tylko zaniepokojenie. W miejsce adekwatnych środków w walce z terrorystami, królowa Elżbieta, po zamachu w londyńskim metrze, wystąpiła z oświadczeniem, iż to nie wymusi rezygnacji z naszych wartości. Pod wartościami królowa także rozumie otwarcie granic nadal dla wszystkich.

Terroryści palestyńscy, zajmując Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem, wzięli zakonników jako zakładników. Przez wiele dni prowadzono rozmowy, nie podejmując tematu bluźnierstwa, żaden z terrorystów nie został ranny - odstąpili i nawet ich przygarnięto w Europie. Przedstawmy sobie teraz lustrzaną sytuację: terroryści chrześcijańscy zajęli meczet w Mekce. Ile, w odpowiedzi, pogromów chrześcijan, dokonali by muzułmanie na całym świecie?

Ach, ironizuje autor, prawa człowieka, lepiej nich giną ludzie, ale twarda odpowiedź terrorystom jest niedopuszczalna.

Jeżeli tylko terrorysta uświadomi sobie, że dowolny akt terroru pociągnie za sobą analogiczną odpowiedź, ale zwielokrotnioną dziesięciokrotnie, to przestanie być terrorystą. Zrozumie, że jego działanie pociągnie za sobą zniszczenie nie tylko europejskiej cywilizacji, ale i jego własnej, ponieważ Europejczycy odpowiedzą tak, że nie będzie można go odnaleźć.

6. Degradacja i bezsilność prawa. W Norwegii za masowe zabójstwo grozi kara 21. lat więzienia. W wydzielonym pomieszczeniu z salami treningowymi, kuchnią i uniwersyteckimi studiami na odległość. Degeneracja prawa  - to jedna z głównych przyczyn degeneracji systemu i osłabienia samoobrony.   Demokracja jest bezsilna wobec okrucieństwa. W Holandii człowiek nie ma prawa nawet palcem tknąć złodzieja, w przypadku gdy ten kradnie obcemu. Rodzice zgwałconego i zamęczonego na śmierć dziecka płacą podatki na dożywotnie utrzymanie jego gwałciciela i mordercy w więzieniu. Czy ktokolwiek myśli, iż z takim humanistycznym prawem państwo się utrzyma? Tym bardziej w warunkach masowej imigracji narodów Azji i Afryki, które wykorzystują słabość europejskiego prawa do zaprowadzenia własnych porządków, zaznacza autor.

7. Upadek sztuki. Symbolem każdej epoki jest sztuka. Sztuka epoki Średniowiecza w zasadzie jest związana z wyobrażeniem świętych. Na zmianę przyszła epoka Odrodzenia, epoka antropocentryzmu, wyobrażenia piękna człowieka, zaznacza autor. Dzisiejsza sztuka daje wyraźnie do zrozumienia, że przeżywamy okres degeneracji. Kicz pędzla na płótnie, co może dokonać jakaś małpa, uważa się za sztukę dla wszystkich. O masowej europejskiej kulturze lepiej nie mówić.

Kończąc autor stawia pytanie i apeluje do Rosjan. A co my? Jeżeli chcemy naśladować zachodnioeuropejską drogę, to możemy dalej brać za wzór ich styl życia, ich prawo i kulturę.

Ale jeżeli chcemy przeżyć i przekazać naszym  potomkom dumną Rosję, to powinniśmy wykorzystać swoją szansę pozostania jedynym chrześcijańskim krajem  w Europie, twierdzą europejskiej cywilizacji ze wszystkimi jej zaletami, odrzucając uprzednio słabości i wady.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wtorek, 15 września 2015

IA REGNUM, na swoich stronach internetowych opublikowała artykuł Radowa N. Na ile groźna jest armia białoruska?, w którym autor kreśli ogólną charakterystykę aktualnych stosunków na linii Moskwa - Mińsk i ocenia stan wojska białoruskiego.

Czytamy w nim, w ostatnim czasie przywódcy Białorusi z wielkim patosem zaczęli mówić, o tym, że mają u siebie jedną z najsilniejszych armii na kontynencie, zdolną odeprzeć dowolną agresję. Podobne wypowiedzi słyszymy i ze strony południowej sąsiadki Ukrainy, od której Białorusini starają się dziś odgrodzić  i umacniają swoje południowe rubieże, tworzą nowe oddziały wojsk pogranicza, prowadzą szereg ćwiczeń i treningów, wzmacniają kontrolę przekraczania granicy, itp. Przy czym w wymienionych przypadkach, słowa o wysokiej zdolności bojowej sił zbrojnych obu republik, delikatnie mówiąc, są naciągane przez Białorusinów. Oczywiście jest czym się pochwalić przed Ukrainą i innymi postradzieckimi republikami, ale daleko im jeszcze do Rosji i rozwiniętych krajów Zachodu, zaznacza publicysta.  

Obecny stan armii białoruskiej, pisze Radow N. zgodnie z opinią wielu ekspertów, daleki jest od tego co można określić poważną siłą, chociaż Białoruś zaczęła reformować swoje wojsko znacznie wcześniej od innych byłych republik ZSRR. W latach niepodległości w rezultacie reform, liczebność sił zbrojnych republiki zmniejszyła się więcej niż cztery razy i obecnie wynosi 62 000 ludzi, co nawet według europejskich norm nie jest wiele. Mimo tego, została rozsprzedana znaczna ilość otrzymanego z ZSRR sprzętu i uzbrojenia, co na przełomie wieków czyniło republikę jednym z światowych liderów w handlu uzbrojeniem. Razem z tym przeprowadzono reorganizację struktury wojska - w miejsce armii, dywizji i korpusów wprowadzono brygady, a także zorganizowano szkolenie własnych kadr na bazie Wojskowej Akademii Białorusi i uczelni cywilnych. Wszystko to pozwoliło zmniejszyć wydatki na obronność i w jakimś stopniu uchronić stan kadr - jakby w kraju źle nie było, to wojskowi regularnie otrzymywali pobory oraz posiadali liczne przywileje. Także narodowościowy skład armii białoruskiej był jednorodny, a wewnątrz jej nie pojawiały się ani narodowościowe, ani religijne konflikty. Widocznie, właśnie dlatego wielu ekspertów uważa, że białoruscy żołnierze reprezentują morale na jednym z najwyższych poziomów wśród postradzieckich armii.

Jednak należy skonstatować, pisze dalej autor, iż na tym pozytywy armii białoruskiej niestety się kończą. Dzisiaj główny problem, z którym zderzają się wojskowi Białorusi to względna niemożność przeprowadzenia większej lub mniejszej modernizacji armii. Upraszczając, kierownictwo państwa z powodu braku środków nie może pozwolić sobie na rezygnację z przestarzałej fizycznie i moralnie techniki jeszcze radzieckich wzorów. Przy czym, starzeje się absolutnie wszystko - lotnictwo, wojska pancerne, systemy artyleryjskie, systemy obrony powietrznej, itp, a na jednych tylko walorach moralnych i wolicjonalnych zwyciężyć się nie uda. Wszystko to nie  tylko osłabia armię białoruską, ale i nie pozwala, jak poprzednio, zarabiać na sprzedaży uzbrojenia. Dziś kupujący stali się bardzo wybredni i nie mają ochoty na zakupy techniki sprzed 20-30 lat. Prawdopodobnie dlatego według statystyk ONZ, Białoruś sprzedawała w ostatnim czasie tylko minimalne ilości starego radzieckiego uzbrojenia, uzupełniając transakcje amunicją, której okres zużycia dobiega końca.

Biorąc pod uwagę aktualne informacje, stwierdza Radow N. można mówić o tym, że obecne wydatki białoruskiego budżetu nie są w stanie zadowolić potrzeb nowoczesnej armii. Dziś republika wydaje na swoje siły zbrojne około 700 mln. dol., zajmując według tego wskaźnika 79 miejsce na świecie. Dla przykładu, Polska, której armia jest dwukrotnie, według liczebności, większa od białoruskiej, wydaje na nią 9,6 mld. dol. rocznie. Jeżeli przypomnimy, że białoruski budżet formuje się w miejscowej walucie i porównamy tempo wzrostu wydatków na wojsko z inflacją, to okaże się, że nakłady w najlepszym przypadku pozostają na niezmienionym poziomie.

Z jednej strony, czytamy w publikacji, na Białorusi podejmuje się próby, aby własnymi siłami wyremontować i doprowadzić do bardziej nowoczesnego wyglądu stare uzbrojenie. W przedsiębiorstwach kompleksu wojskowo - przemysłowego nie tylko remontuje się i modernizuje czołgi, helikoptery i samoloty, ale i produkuje się nowe wzory uzbrojenia: rozpoznawczo - dywersyjny czołg 2T Stalker, system PWO Styliet (wraz z Ukrainą), systemy przeciwpancerne Skif i Szerszeń, helikopter Mi-8 MSB. Bodaj najbardziej głośnym wydarzeniem tego rodzaju było pojawienie się w tym roku na defiladzie wyrzutni rakietowej Polonez, testy której przeprowadzono w Chinach. Do końca nie wiadomo na ile wymieniona RZSO jest efektywniejsza od rosyjskich i zachodnich odpowiedników, ale uważa się, że pozwala ona na precyzyjne uderzenie jednocześnie po ośmiu celach na odległość ponad 200 km., co czyni ją nie gorszą od innych systemów artylerii rakietowej.

Wszystkie te programy, podkreśla publicysta, przynoszą oczywiście zaszczyt Białorusinom, jednak mimo wszystko, nie są oni w stanie doprowadzić wojska białoruskiego do porządku. Tak, jak i nie może dokonać tego jeszcze jedna nadzieja białoruskiego ministerstwa obrony - formowane od początku XXI wieku, tzw. wojska obrony terytorialnej, z którymi pierwsze praktyczne działania przeprowadzono jeszcze w 2002 r., w toku ćwiczeń taktyczno - operacyjnych Berezyna - 2002. W istocie jest to przygotowana i przeszkolona do partyzanckich działań ludność cywilna, z którą w republice łączą poważne nadzieje. Na przykład, 1 września oficjalnie ogłoszono, że szereg obwodów Białorusi, z własnej inicjatywy, wyraziło gotowość przeprowadzenia zbiórek podległych obowiązkowi służby w obronie terytorialnej w rejonach ich formowania i odbycia szkoleń w terenie wykonywania zadań.

Z drugiej strony, pisze następnie publicysta, Mińsk jak poprzednio, uważa za możliwe przeprowadzenie modernizacji i wzmocnienia swojego wojska kosztem Rosji i budżetu Sojuszniczego Państwa. Przy czym, w tym drugim przypadku sytuacja z każdym rokiem nie ulega poprawie ze względu na pogorszenie sytuacji w gospodarce rosyjskiej. Wszystkie programy Sztabu Generalnego stopniowo są redukowane, w tym i w militarnej sferze. Na przykład, finansowanie sojuszniczych wojskowo - technicznych programów spadło o jedną trzecią, i jeżeli w styczniu 2014 r. na ten cel wydzielono 3,5 mld. rosyjskich rubli, to w 2015 r., wszystkiego 2,5 mld. 

Oczywiście wojskowo - techniczna współpraca obu krajów interesuje przede wszystkim Białoruś, która jak uprzednio wskazano, planuje na koszt Rosji zmienić wyposażenie swojej armii. Dlatego nie przypadkowo w Mińsku już anonsowano dostawy do końca 2015 r. czterech dywizjonów S-300. Ponadto, do 2020 r., Białorusini, finansując wspólnie z Rosją, planują kupić kilka uzupełniających systemów rakietowych Tor-M2, które już są na wyposażeniu 120 przeciwlotniczej brygady rakiet. Oprócz tego radiotechniczne wojska kraju powinny otrzymać nową rosyjską technikę: stację radiolokacyjną Rosa i system radiolokacyjny Wschód. Jednak należy zaznaczyć, że dwustronne związki w dziedzinie współpracy wojskowo - technicznej cieszą się zainteresowaniem także Moskwy. Na Kremlu, jak poprzednio uważają za celowe rozmieszczenie na białoruskim terytorium swoich obiektów wojskowych, które w związku z integracją obu krajów nie będą miały statusu obcych baz wojskowych. Już dawno anonsowano powstanie bazy lotnictwa wojskowego w Bobrujsku. I chociaż realizacja tego projektu idzie powoli, reorganizacja własnego rosyjskiego ugrupowania PWO na zachodnich granicach wyniosła by dla Moskwy znacznie drożej - około 5 mld dol., a to więcej niż od Rosji wymagają w Mińsku. 

Kończąc autor pisze, listę wojskowo - technicznej współpracy obu krajów jest bardzo długa. Jednak i bez tego jest zrozumiałe, że Białoruś i Rosja są zainteresowane w zachowaniu sojuszniczych stosunków w tej dziedzinie. Dla Moskwy nieodzownym jest zabezpieczenie swojej obecności na wschodnich granicach UE i po drodze nie oślepić się w procesie śledzenia obiektów wojskowych na kontynencie: tylko na Białorusi pozostała i pracuje stacja radiolokacyjna powiadamiająca o ataku rakietowym, która jest rozmieszczona pod Baranowiczami i obsługuje niebo praktycznie nad całą Europą Zachodnią. Dla Mińska współpraca z rosyjskimi partnerami przynosi podwójną korzyść. Po pierwsze, to możliwość darmowej modernizacji swojego wojska. Po drugie, utrzymanie w swoich rękach jakiejś dźwigni nacisku na Moskwę. Władze Białorusi już niejednokrotnie mówiły o tym, że tylko dzięki nim zachowało się pokojowe niebo nad głową Rosjan, i dlatego Kreml nie powinien żałować pieniędzy i kontynuować sponsorowanie sojuszników. Prawda, że z każdym rokiem podobne argumenty stają się coraz mniej przekonywujące, ale w Mińsku nie przestają wierzyć w swoją niezastąpioność dla Moskwy. I dlatego znaczenie takiego sojusznika dla Moskwy z każdym rokiem przestaje być oczywiste. Tym bardziej, że nie inaczej jak tylko słownie, wspierać Rosję w przypadku poważnego niebezpieczeństwa Białorusini nie potrafią: według posiadanych obecnie informacji, w przypadku wojennej agresji, wojska białoruskie, zgodnie z planem będą wycofywać się w pobliże rosyjskiej granicy i oczekiwać pomocy od swojego sojusznika. Taka jest rzeczywistość w sferze obrony Republiki Białoruś, która jest daleka od tego co pokazuje wszystkim lokalna propaganda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sobota, 22 sierpnia 2015

IA REGNUM w publikacji  Zjednoczenie dwóch pancernych gigantów UE: droga do dominacji Niemiec? informuje o scaleniu  firm Krauss - Maffei Wegmann (KMW) i Nexter Systems.

Znane są, czytamy na stronach internetowych REGNUM, terminy scalenia dwóch europejskich gigantów, producentów techniki pancernej - niemieckiej spółki Krauss - Maffei Wegmann (KMW) i francuskiej Nexter Systems. Obaj uczestnicy transakcji otrzymają po 50% wartości wspólnego przedsięwzięcia KANT (KMW and Nexter Together). Transakcja ma być zakończona do końca stycznia 2016 r. Warto przyjrzeć się temu do czego może doprowadzić tak ważne wydarzenie w KWP Niemiec i Francji - lokomotyw gospodarki UE, w tym w sferze produkcji zbrojeniowej (wraz z Wielką Brytanią).

Najbardziej znanymi produktami spółek są czołgi Leopard 2 i Leclerc. Oprócz tego niemiecka firma produkuje bojowe wozy piechoty Puma, transportery opancerzone Boxer, samobieżne haubicoarmaty PzH 2000 (przewyższa wszystkie istniejące odpowiedniki pod względem maksymalnego zasięgu ognia). Francuzi produkują analogiczną technikę: BWP VBCI, samobieżne haubice CESAR oraz uzbrojenie strzeleckie (np. karabiny FAMAS).

Mimo że, czytamy dalej, wartość sprzedaży w 2014 r. francuskiej spółki była wyższa niż niemieckiej (1,1 mld. wobec 747 mln. euro), to ma ona w ostatnich latach problemy finansowe. Oprócz tego, niemiecki sprzęt pancerny posiada wysoki autorytet na światowym rynku - czołgów Leopard 2 wyprodukowano już ponad 3 tys. a wozy są na uzbrojeniu 19 krajów. Leclerc ma rezultaty daleko skromniejsze - około 400 czołgów zakupiły siły zbrojne Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym przypadku wtargnąć na rynki krajów, które już wykorzystują Leopard 2, będzie praktycznie niemożliwym - załogi zostały przeszkolone, do wozów przywykły a infrastruktura jest gotowa. Odnośnie artylerii samobieżnej, to PzH 2000 w tej chwili jest najbardziej doskonałym systemem seryjnym kalibru 152/155 mm zdolnym w ciągu minuty wykonać 10 wystrzałów na odległość do 50 km (ustanowiony światowy rekord zasięgu - 56 km). Tym nie mniej CESAR także cieszy się niezłym popytem w związku z swoją mobilnością (kołowe podwozie) dobrymi parametrami taktyczno - technicznymi.

Mimo wszystko, zaznacza autor Leonid N., pozycja Niemców jest silniejsza i rozwój przyszłej spółki będzie się toczył pod ich dyktando, z wykorzystaniem francuskich technologii. Jednak spółka handlowa produkująca różne towary jednego typu i konkurujące ze sobą - to jak minimum dziwne, tak więc logicznym będzie likwidacja produkcji Leclerca.

Swoją drogą, pisze następnie, jest jeszcze jeden interesujący moment, w Niemczech obowiązują bardzo pryncypialne zasady eksportu produkcji wojskowej, dla każdej transakcji wymagana jest zgoda rządu, która jest bardzo trudna do uzyskania przez kraje nie będące członkami NATO lub UE. W Francji tego typu ograniczenia są o wiele słabsze, zjednoczenie pozwoli więc niemieckiej części KANT eksportować swoją technikę przez Francuzów.

W artykule akcentuje się, że postępująca integracja KWP krajów, będących dużymi producentami uzbrojenia w UE wzorcowo wpisuje się w koncepcję utworzenia jednolitych sił zbrojnych Unii Europejskiej. Idea ta, pojawia się okresowo, przy czym, w zasadzie nagłaśniają ją przedstawiciele Niemiec. Tak oto, stosując miękką siłę, Niemcy próbują maksymalnie wzmocnić swój wpływ na kraje Europy, tym razem zamierzając przyłączyć je bez wojny. Jako przyczynę do utworzenia takiej struktury podaje się oczywiście rosyjskie zagrożenie.

Rzeczywistym zaś zagrożeniem dla UE jest to, że po 2020 roku wchodzi na rynek eksportu nowe pokolenie rosyjskiego sprzętu pancernego: czołgów i BWP Armata, BWP Kurganiec-25, BTR Bumierang, SAU Koalicja-SW. Dla sprostania tej konkurencji nowo powstałemu KANT przyjdzie niemało się natrudzić, czytamy w zakończeniu.